درباره ما

ایده اصلی گروه هوم کلینیک در سال ١٣٩۵ با هدف ارائه خدمات مهندسی و اجرایی ساختمان در قالب یک گروه واحد شکل گرفت و سنگ بنای آن به صورت رسمی در سال ١٣٩۶ گذاشته شد. از آنجایی که در صنعت ساختمان صنایع گوناگونی مشغول به تولید و عرضه خدمات و محصولات هستند، هوم کلینیک با شناسایی برترینها و عقد روابط کاری و مشاوره ای با آنان همواره در تلاش برای بهبود و توسعه خدمات خویش است.از طرفی شهر تهران با توجه به گستردگی و پتانسیل چشمگیرش که میراث نیاکانمان است، امروزه نیازمند توجه خاصی است و از اینرو هوم کلینیک با درک مفهوم نوین “معماری پایدار” و به احترام طبیعت و انسان، طلایه دار ورود به این عرصه شده است . هوم کلینیک معتقد است که در کنار رفع نیاز انسان به مسکن، باید به حفظ طبیعت نیز توجه ویژه ای داشت و در پروژه های خود این موضوع را مد نظر قرار میدهد.در نهایت گروه ما مفتخر است که از تیم مدیریتی کارآمد، نیروی انسانی مجرب و کارآزموده و همکارانی متعهد بهره مند است و به پشتوانه آنها اصول مشتری مداری و بهره وری را زنده نگاه می دارد که این دو لازمه حیات و زندگانی هر سازمانی است و گروه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با سرپرست های ما آشنا شوید

سرپرست های هر یکی از تیم های هوم کلینیک هر یک دارای سالها تجربه و مدرک مرتبط هستند و رزومه فعالیت آنها گواه حسن انجام کار و کیفیت و توانمندی کار آنها است .
علی علیمردانی
علی علیمردانیمدیر پروژه
مهندس میر علی مقتدایی
مهندس میر علی مقتداییمهندس عمران و سازه
خانم مهندس سپیده بخشی
خانم مهندس سپیده بخشیطراح داخلی و دکوراتور
مهندس نیما کریمخانی
مهندس نیما کریمخانیآرشیتکت